معدن عمو پورک (خ ب) در نمایشگاه ها و مجامع بین المللی

هفتمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معدن، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه (تهران)

بیست و نهم تیر تا یکم مرداد 1394 

 

حضور نمایندگان محترم شرکت Tenax ایتالیا در غرفه گروه معادن عمو پورک (خ ب) 

ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ

 

 

یازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معادن و صنایع وابسته (اصفهان)

  دهم تا چهاردهم اردیبهشت 1394

 

 

ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ


دومین همایش و نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران  (تهران)

 نوزدهم تا بیست و یکم آذر  1392


 

 

 

 

/ 0 نظر / 39 بازدید